Magazine voor Informatie en Fantasie
maandag 20 september 2021Van de redactie

Gelezen: Mensen gaan de brug pas over wanneer ze verlangen naar de overkant
('t Haasje)

Advertenties


Herbert blijft

Had wethouder Zilvertand al in de laatste vergadering van de commissie Ruimte (febr. 2014) aangekondigd dat hij na de verkiezingen zou terugkeren als portefeuillehouder 'Wonen', om 'het karwei af te maken', zoals dat in clichétaal heet, hij gaat het waarachtig nog doen ook. Dit zal dan zo'n beetje de eerste belofte worden die hij na komt.

Hij laat weten dat hij niet gemist kan worden in een nieuw college, gezien de uiterst ingewikkelde onderhandelingen met de klankbordgroep Brittenstein (KbgB) en Rijnhart Wonen (RW). Alleen Herbert acht zich in staat deze tot een goed en succesvol einde te brengen.

Zoals bekend, wil RW op de locatie Brittenstein, waar 26 kleine wooneenheden aanwezig waren, tenminste 80 nieuwe keurig hoog opgestapelde woningen terug zetten. ”Een mooi hoogtepunt voor de buurt”, zo stelt direkteur Jan de Vries. Ja, je kunt alles van Jan zeggen, maar niet dat hij geen gevoel voor humor heeft.

De KbgB, die namens de buurtgenoten het woord voert, heeft een geheel andere invulling van de open plek voor ogen. Nu blijkt dat de kort geleden verplaatste molens naar de Munnikkenpolder daar slechts als wat groot uitgevallen tuinkabouters staan te staan, omdat de watertoevoer ontbreekt, wil men in ieder geval één van die molens op het terrein van voormalig Brittenstein geplaatst zien, alles beter dan een torenflat. De buurt gaat bij toerbeurt de molen onderhouden, het schema ligt al klaar, en er is reeds een molenaar in opleiding.
Bovendien wordt er aldus een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van een monument, cultuur-historisch erfgoed, dat in de Munnikkenpolder zou staan te verkwijnen.

Beide plannen zijn voorgelegd aan portefeuillehouder Herbert. Hij moet een 'Salomons oordeel' vellen, maar als je niet al te Bijbelvast bent en niet weet wie Salomo was, wordt dat lastig. Dus kroop Herbert in zijn schulp en liet het aan de ambtenaren over. Die spraken alleen met RW en negeerden de buurt.

Dat leidde tot opstandig gedrag van in het dagelijks leven toch fatsoenlijke lieden, zoals advocaten, juristen, dekens, techneuten, journalisten, psychologen, beleidsmedewerkers van betrouwbare woningbouwverenigingen, ja zelfs van een oud-wethouder, en natuurlijk ook van alle degelijke huisvrouwen uit die buurt, zo horen wij uit niet nader te noemen bron. Alleen maar nette mensen dus, en toch boos op Herbert.

Dat zat de gemeenteraad niet lekker. Dit college zou immers beter dan dat vorige PvdA/CDA-college met die autistische wethouder PG, naar het volk luisteren en gebruik maken van hun ideeën. En zie nu de praktijk! Bovendien kwamen de verkiezingen er aan, dus paaien die handel. Iedere stem is er tenslotte één. (Dat biedt weliswaar geen enkele garantie, want wat in politieke kringen 'voortschrijdend inzicht' wordt genoemd, betekent meestal dat men beloften niet na komt). Maar goed, Herbert werd door de raad gedwongen om met de KbgB tot 'goed overleg' te komen. Een datum voor een afspraak kon hij niet noemen, want hij is altijd druk, druk, druk. Waarmee blijft een zorgvuldig bewaard geheim.

Het overleg heeft weliswaar nog steeds niet plaats gevonden, maar Herbert heeft wel een briljant plan bedacht, waarover beide partijen niet anders dan enthousiast moeten zijn. Wat behelst zijn plan? Herbert kreeg een 'Eureka', een openbaring zouden de gelovige medeburgers zeggen, die alleen de echt grote geesten kunnen voortbrengen.

De nieuwe woontoren mag 7 lagen hoog worden, met een accent van 8 lagen. Dat is veel lager dan het MEAS-gebouw, dus al een grote concessie aan de buurt. Jan de Vries van RW zal ook behoorlijk in zijn nopjes zijn, hij kan nu wel 100 wooneenheden kwijt. Maar het summum is de plaatsing van Meerburgermolen bovenop het complex.

Zo wordt de grote wens van de buurt vervuld, terwijl op de locatie ook intensieve woningbouw plaats vindt. Het wordt helaas geen watermolen, dat vergt teveel aanpassingen, maar het wordt wel een milieuvriendelijke elektra-molen. Ja zeker, de molen gaat het hele complex van elektriciteit voorzien. En als het even niet waait, wordt de stekker in het stopcontact gestoken, zodat een elektromoter er voor zorgt dat de wieken toch kunnen draaien en de molen zijn nuttig werk kan blijven doen. Een onovertroffen subliem plan. Het moge duidelijk zijn dat Herbert Z. de uitwerking van dit plan niet aan anderen kan toevertrouwen. Dan zou het hoogstwaarschijnlijk een mislukking worden.

U begrijpt het intussen wel: Herbert moet weer wethouder 'wonen' worden.

Wiekie(lekt)
(23-03-2014)

De Molencaroussel

Weet u het nog? Dat mooie geldverslindende plan om monumentale molens maar te verplaatsen omdat ze de uitvoering van verschillende projecten, waaronder het W-4 project, in de weg stonden?

Even het geheugen opfrissen?

Welnu, de Kalkmolen moest wijken voor woningbouw in 't Heerlijk Recht. Deze staat nu net over de grens van Leiderdorp in Hoogmade en vormt met de Doesmolen een leuk setje. En er is natuurlijk niets gezelliger dan samen malen. De Bosmolen is verplaatst naar Koudekerk (aan de grens met Hoogmade) en gaat nu door het leven als de Lagewaardsemolen. Fiets de Ruige kade af en je komt er vanzelf langs. Nou ja, langs..., de molenaar laat je niet zo maar passeren. Als je even niet oplet heeft hij je de molen ingetrokken en moet je verplicht tot boven in de molen klimmen en zijn sterke verhalen aanhoren. Alleen als je op slag donateur wordt van de Rijnlandse Molenstichting kom je weer veilig beneden.


foto: Willem Jans
De Meerburgermolen uit Zoeterwoude is enige jaren in opslag geweest, maar onlangs neergepoot aan de Does in de Munnikkenpolder, evenals de Munnikkenmolen die moest wijken voor de komst van Ikea, maar zeer tegen de zin van de omgeving is weggehaald. In de strijd om het behoud van de molen op zijn oude plaats, verklaarde een dappere buurtbewoonster dat zij de molenaarscursus zou gaan volgen. Prijzenswaardig natuurlijk, maar voor een molen op een plaats waar weinig windvang is, een beetje zinloos. Wethouder Peter Glastra (heeft zijn naam verfriest nu hij wethouder is in Harlingen) verdedigde de verplaatsing in de gemeenteraad, hetgeen voor de VVD voorspelbaar reden was om tegen te stemmen. Immers overal waar Peter vóór was, was de VVD, net uit het college gestapt, tegen. Hoe simpel is logica!

Dat VVD-wethouder Cees Wassenburg de verplaatsingsdeal met de Rijnlandse Molenstichting heeft gesloten, werd gemakshalve vergeten. Als dat al zo was, was het toch de schuld van de voormalige coalitiepartners CDA en PvdA, daar had de VVD dus niets mee van doen. Als bewijs voert de VVD aan dat zij de motie van vertrouwen in Cees, ingediend door de rest van de raad, niet hebben gesteund. Hoe logisch is simpel!

Maar we gaan verder.

Het kost wat, maar dan heb je ook wat, moet men gedacht hebben. Want Rijksmonumenten zijn wetelijk beschermd en mag je niet ter wille van het platte geld (het W4-project was tenslotte een 'verdienmodel' volgens voormalig wethouder Victor) te gronde richten. Ach, de verhuizing van een molen kost zo tussen de 5 en 8 ton, maar als ze hun werk weer kunnen doen, de polder bemalen op een mooie nieuwe plek, is dat het geld wel waard. En zo komt er ruimte vrij om flink te gaan verdienen aan nieuwbouwprojecten. Bij nader inzien valt dat een beetje tegen.

Het grote geld is niet gekomen. De economische ontwikkeling wilde zich niet conformeren aan de voorspelde rooskleurige opbrengsten. En het ministerie van Verkeer en Financiën eist nog steeds zijn miljoenentol : de Leiderdorpse eigen bijdrage aan de verdiepte ligging van de rijksweg moet en zal betaald worden. Voorspelling is (maar) voorspelling, maar afspraak is afspraak.

En dan nog wat: de Meerburger- en Munnikkenmolen kunnen op hun nieuwe plek niet malen. Simpelweg omdat er in de Munnikken polder nauwelijks water komt om uit te malen. Één molen is al te veel in die polder, die geheel ondiep, dras-plas, u kent dat wel, wordt aangelegd.

Alle argumenten om deze molens te verplaatsen kunnen worden bijgezet in het binnenkort te openen Leiderdorps Mausoleum. (Tussen haakjes, als u t.z.t. mooi opgebaard wil worden, moet u snel een plekje reserveren, er schijnt voorrang verleend te worden aan niet-herkozen raadsleden die het leven moe zijn).

De Rijnlandse Molenstichting is begrijpelijk, woedend. Men heeft op verzoek van de gemeente enige miljoenen uitgegeven om de molens op een goede plaats weer aan het werk te krijgen. Om de gemeente uit de prut te helpen krijgt men nu prut terug i.p.v. water. Nu de molens, verplaatst en duur gerestaureerd, niet kunnen malen en als wat groot uitgevallen tuinkabouters aan de Does staan te verpieteren, geeft men de molens aan de gemeente terug. En de gemeente krijgt de gepeperde rekening verpakt in pek en veren.


foto: Willem Jans
De Rijnlandese Molenstichting wil de caroussel dus terugdraaien. Met steun van het Comité Doesbrug en de Actiegroep Nagelkruidzoom en omgeving i.o., zou de Munnikkenmolen weer op zijn oude plek gezet moeten worden. Dan kan dat rare beeldje , u weet wel, die jongen met een kindermolentje in de hand, ergens in het nieuwe moeras dat Munnikkenpolder heet verdekt worden opgesteld. Het moge dan kunst zijn volgens de VVD, en daar heeft de overheid volgens Thorbecke geen oordeel over, maar het gewone volk, de gemiddelde PVV-stemmer, heeft dat wel. Men beschouwt dit kunstwerk als een nogal misvormde menselijke gedaante van beton, dat 'met molentjes loopt'. Welnu, dat zegt genoeg.

Ook de klankbordgroep Brittenstein e.o. is geínteresseerd.

Teneinde de bouw van een tweede MEAS-building te voorkomen wil men de Meerburgermolen, nu het kleinschalige bejaardentehuis Brittenstein gesloopt is, op het braakliggende terrein plaatsen. "Dat is de beste verzekering om hoogbouw te voorkomen", zo verklaart KGB-lid Jansen. “We zullen Jan de Vries, de direkteur van Rijnhart Wonen, een poepie laten ruiken”. Nu is het reukvermogen van laatstgenoemde niet echt fijnzinnig ontwikkeld, maar dat doet even niet ter zake.

Als de molen er staat, moet de gemeente de molenbiotoop handhaven, dus kan er tot hooguit 4 m. hoog gebouwd worden.

Navraag bij de gemeente over deze initiatieven en over de houding van de Rijnlandse Molenstichting levert niets op. De gemeente weet weer eens van niets. Zoals gebruikelijk.

Maar wij houden u op de hoogte!

Wiekie(lekt)
(10-02-2014)

Hugo Langeveld een nieuwe baan?

Onze redaktie heeft vanzelfsprekend zo overal haar informanten. Zo hebben wij in elke politieke partij wel één of meerdere mollen, onder de ambtenaren een flink aantal undercovers en per wijk vele brave burgers die tegen geringe vergoeding alles wat zich in hun omgeving afspeelt, of geruchten daarover, met ons willen delen. Uiteraard wordt de vertrouwelijkheid van onze bronnen geheel en al gewaarborgd.

Maar ook De Leiderdorper gaat met zijn tijd mee. Wij kijken ook rond op de z.g. sociale media, u weet wel, Facebook en dergelijke. Op Linked In zagen wij een intrigerend berichtje langskomen : de zo succesvolle kleinzoon van oma Langevelder heeft een nieuwe baan. Wij worden zelfs uitgenodigd hem daarmee te feliciteren. Wat krijgen we nou, denk je, zou ons enige full time-raadslid er de brui aan geven en eindelijk echt aan het werk gaan? Is dat de verklaring voor de problemen binnen BBL? Kan BBL zonder Hugo nog wel verder? Zo’n grote bruggenbouwer en genuanceerd denker kan de partij toch niet missen. Toen Hugo destijds de VVD verliet belandde die partij op de rand van de afgrond en nadat hij Liberaal Leiderdorp na grote interne strubbelingen (de politie heeft hem zelfs persoonsbescherming moeten bieden) de rug toekeerde, is er van die club nooit meer iets vernomen. Dat BBL toch doorgaat zonder Hugo getuigt van durf en klasse. En dat zal met vele zetels beloond worden, volgens onze stembarometer. Maar dit slechts terzijde.

Wat is dan die nieuwe baan van de door oma Langevelder zo verafgoodde kleinzoon? Niet schrikken, houdt u zich even aan de tafel vast, wij zijn er ook ingetuind, Hugo is lijsttrekker geworden van LPL, Locale Partij Leiderdorp. Niks nieuwe baan dus, gewoon hetzelfde. Langeveld wil gewoon full-time-raadslid blijven. Volgens zijn oma gaat zijn ambitie echter verder. Dat Hugo met BBL heeft gebroken en LPL is gestart, is een tactische zet, om zo samen meer locale stemmen te trekken en vervolgens wethouder te kunnen worden in een college van LPL en BBL, met gedoogsteun van de VVD. “Zou zo maar kunnen gebeuren”, aldus oma. Moeten wij gebruik maken van de uitnodiging om Hugo te feliciteren met zijn nieuwe baan? Nou, dacht het niet, er is immers niets nieuws aan. Om met Youp van ’t Hek te spreken : “Rot op joh, ga werken”.

Wiekie(lekt)
(02-02-2014)
Advertentie
Niets van deze website mag worden gekopieerd, gedupliceerd, gemirrord, vertaald, aangepast of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur van De Leiderdorper, wie dat dan ook moge zijn.

© 2002-2021 HMM Productions (Webdesign)