Magazine voor Informatie en Fantasie
maandag 20 september 2021Van de redactie

Gelezen: Mensen gaan de brug pas over wanneer ze verlangen naar de overkant
('t Haasje)

Advertenties


Lokale verkiezingen

Ook als er slechts lokaal op je neus gedreund wordt, kun je daar landelijk bijzonder veel last van hebben. Samsom probeerde nog terug te veren als een rubberen pop, zijn Amsterdamse pachter Hilhorst lag languit gestrekt te kreunen in een in aanbouw zijnde metrotunnel. Ze wisten kennelijk nog niet dat wie zijn aanhang jarenlang modder laat eten, uiteindelijk op een muur van cement stuit. Geen vleugje genegenheid onder de kiezers, geen vergevingsgezindheid, keiharde bedreigingen: dát is het loon van economische kneveling en politieke onnadenkendheid. Want waarom zou de PvdA aan een dergelijk landsbestuur hebben willen deelnemen? Om de pijnkrampen te verminderen? Niemand –zo schijnt het- die de heldenrol van de sociaaldemocraten dankbaar heeft opgemerkt, laat staan toegejuicht.

Dat het CDA de dag na de verkiezingen herrezen bleek, moet als een regelrecht wonder aangemerkt worden. Want ze gingen tijdens de verkiezingsavond met zijn allen somber het graf in, niet wetende of ze het daglicht nog zouden terugzien. En zie daar: de eerste champagne kon al om half zeven in de vroege ochtend feestelijk genuttigd worden. De oude getrouwen stonden alsnog klaar om de klus te klaren, al bleef de klus nog even onvindbaar. Maar dat wijst zich (Deo Volente) straks vanzelf.

Wilder dan Wilders kun je het niet maken, nu hij plannen tot ontruiming van minderheidswoningen bekend heeft gemaakt. Aan de andere kant is het nu eindelijk duidelijk van wat voor soort partij hij de aanvoerder is. De PVV blijkt een verhuispartij. Partij Van Verhuizen. Tot zijn eigen verrassing begon het meteen al met een hele reeks verhuizingen in zijn eigen aanhang. Raadsleden vertrokken met onbekende bestemming, Tweede Kamer-leden zonderden zich af, aanhangers verklaarden hem voor gevaarlijk. Wat blijft er over na de Europese verkiezingen?

Hij van Haar
(24-03-2014)

Stemmachine Leiderdorp

Geruchten doen de ronde dat de gemeente Leiderdorp bij de verkiezingen op 17 maart een primeur krijgt: een nieuw soort stemmachine. Met de oude computermachines bleek zoals wij allen weten, fraude tien keer zo eenvoudig als het in Bulgarije ontvangen van toeslagen van de Nederlandse belastingdienst. Uit nood is toen het rode potlood teruggekeerd. Maar niet voor lang, schijnt het.

De Leiderdorpse proef (ook wel pilot genoemd) schijnt ertoe te moeten leiden dat het apparaat de gedachten leest van de persoon die zich in de juiste houding ervóór bevindt.

Wij vroegen het de burgemeester IJsvogelvrouwtje. Ze schrok zichtbaar.

'Daar kan ik geen mededelingen over doen. Maar wat ik wel kan verklappen is dat we op zoek zijn naar vrijwilligers die de mensen die hun stem uit komen brengen, goed in bedwang houden, zodat er met het herkennen van de stemmen in hun hoofd niks verkeerd gaat.'

Hij van Haar
(07-02-2014)

GroenLinks en de kunst van het jodelen

Het gerucht gaat -en het wordt krachtig door ons ondersteund- dat GroenLinkser Rob in 't Veld terug op het politieke sportveld wil komen om het alsnog op te nemen tegen de opdringerige Frau Flick en de immer jodelende Olga Lowina die hem op de lijst zo krachtdadig zijn gepasseerd.

Het is een harde sport, politiek bedrijven, vooral als je rechtstreeks bij je strot wordt gepakt. Maar heel anders zal tegen het resultaat van deze groene-moord-bij-kaarslicht worden aangekeken als eenmaal duidelijk wordt hoe mooi onze nieuwkomers kunnen zingen. Per slot van rekening lijdt de raad onder een constant gebrek aan alten en sopranen, laat staan jodelaarsters. Wie op het publieke forum voor de dag wil komen, zal melodieus de mond open moeten doen. Zonder te kunnen zingen kom je op de tv tegenwoordig niet ver meer.

Wellicht ligt er een mogelijkheid tot verzoening met zijn droevig lot, als onze Rob gaat leren op zijn poot te spelen.

Hij van Haar (02-02-2014)

Verkiezingsdebat: 3 maart 2014

Op 3 maart 2014 vindt zoals bekend 's avonds een openbaar politiek debat plaats in het Atrium van het Gemeentehuis. Toegang alleen op vertoon van het hieronder staande ticket dat met een vriendelijk hoofdknikje aan medewerkers van radio/tv Unity dient te worden overhandigd. Het ticket geeft recht op drie consumpties van gematigde omvang mits snel opgedronken.

Wie geen ticket bij zich heeft, wordt voor straf op het parkeerdek gezet en mag aldaar de hele avond naar het beeld van een van kou verstijfde voorganger kijken.


Druk uw toegangsbewijs af
(klik op de afbeelding)


Hij van Haar (28-01-2014)

Hugo Langeveld: nog immer een belofte

De lijsttrekker van LPL (Lokale Partij Leiderdorp) doet aan de verkiezingen mee als een immer stralende belofte. Kennelijk had hij behoefte aan een nieuw begin dat hij alle politieke schepen achter zich verbrandde. Zelf vertelt hij de redactie dat het simpelweg een enorme bevrijding was, toen hij ontdekte in welke politieke atmosfeer hij de afgelopen jaren had moeten werken. Dat vertrek kan hem ook niet verweten worden, nu hij zo kordaat uit het laatste bootje is gestapt, linea recta de plons is. Wij bereiden een interview voor met zijn oma, oma Langevelder die beloofd heeft alles te zullen vertellen over zijn kwajongensstreken. Want ondeugend is hij van het begin af aan geweest. Zijn oma moet er af en toe nog om lachen, al is ze met haar 109 jaar nog maar moeizaam tot een echt luid gebulder in staat.

Ook heeft ze ons een foto laten zien die we voor onze website mogen gebruiken waarop te zien is hoe de jonge Hugo, in korte broek, tegen de achtergrond van een foto van Groot-Leiden staat te glimlachen, daarmee meteen aangevend dat zijn latere politieke keuze een kwestie van trouw is geweest.

We weten ook uit andere bron hoe trots hij door de jaren heen is gebleven op zijn voorkeur voor unificatie. Noem het maar gezinshereniging. Want zo emotioneel ligt het samengaan van Leiden en Leiderdorp wel voor onze jonge held.

Hij van Haar (26-01-2014)
Advertentie
Niets van deze website mag worden gekopieerd, gedupliceerd, gemirrord, vertaald, aangepast of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur van De Leiderdorper, wie dat dan ook moge zijn.

© 2002-2021 HMM Productions (Webdesign)